Voda ve všech podobách i skupenstvích – to bude téma letošního Pískoviště

Letošní ročník Pískoviště oživí centrum Písku od 22. do 24. května a jeho tématem bude voda ve všech podobách. Na návštěvníky čeká mnoho novinek, ale bez některých událostí by se festival rozhodně neobešel. „Hned v pátek 22. května ve 14 hodin na samém začátku festivalu se uskuteční vernisáž obřích pískových soch. Další tradiční akce, soutěž amatérských robotiků Robotem rovně i letos ozvláštní Palackého sady, některé akce se ale uskuteční v jiném termínu. Jsou jimi závody dračích lodí a Cesta pohádkovým lesem, která je zábavnou a velmi časově náročnou aktivitou a shodli jsme se, že si zaslouží vlastní termín,” vysvětluje organizátorka Pískoviště a produkční Sladovny Písek Petra Mojžíšová.

Dvě akce se osamostatnily, ale jiná se k Pískovišti připojí. Je jím každoroční divadelní festival waldorfských škol z celé republiky Duhové divadlo. „Snažíme se oba tyto festivaly, které se k sobě navzájem velice hodí, propojit tak, aby se podpořily a spolupracujeme s organizátory Duhového divadla na programu,” upřesňuje Petra Mojžíšová.

Hlavním tématem letošního Pískoviště je voda z různých úhlů pohledu, pokračuje Mojžíšová. „Zajímá nás i sucho, tedy mokro versus sucho, voda versus písek. V dnešní době nám toto téma připadá velmi důležité a rádi bychom ho reflektovali nejen v programu i vizuální řeči celé akce, která je už od loňského roku modro žlutá, ale také jsme se snažili maximální množství programu soustředit v centru města, kolem řeky Otavy a to včetně obou břehů. V rámci dramaturgie jsme oslovili deset umělců či skupin, každý z nich má na starost jedno stanoviště, kde může v rámci celkové dramaturgie tvořit svobodně a spolupracovat s dalšími jednotlivci nebo skupinami, také věříme, že se jednotlivá stanoviště budou propojovat. Stejně jako v loňském roce spolupracujeme s Tomášem Žižkou z DAMU jako s hlavním dramaturgem celé akce.”

„Snažíme se směřovat k dramaturgické čistotě tak, aby vyvstávalo pouze jedno téma. Určitě letos opět zvolíme formu hry, která bude určena pro celou rodinu a na dané téma přinese zábavu, ale také různé otázky, informace a závěry pro dospělé i pro děti, témata k zamyšlení, jako je přebytek a nedostatek vody, způsob zacházení s vodou, voda jako nezbytnost k životu i pohled na řeku Otavu jako na inspirací. Chybět nebude ani množství divadelních a hudebních představení, výtvarných dílen, workshopů a instalací. V rámci festivalu budeme také otevírat letní výstavu Sladovny tentokrát s tématem létání.” upřesňuje Adam Langer, ředitel Sladovny, která už druhým rokem Pískoviště připravuje.

Vystoupení zájmových spolků, která byla obvyklou součástí festivalu se uskuteční o tři týdny později na městské slavnosti Dotkni se Písku. Do Pískoviště je ale stále možné se zapojit a účastnit se dramaturgie, dodává Adam Langer: „Rádi oslovíme všechny, kteří by se rádi do příprav Pískoviště zapojili. Jediná podmínka je to, aby program zapadal do celkového konceptu dramaturgie a bylo dodrženo téma festivalu.”

 V případě zájmu je možné kontaktovat produkční Sladovny Petru Mojžíšovou.

Aktivity 2020:


Pískové sochy od 22. května


Pískoviště 2019 a Sochy z písku v Písku 2019 byly podpořeny Jihočeským krajem

Pískoviště 2019 a Sochy z písku v Písku 2019 byly podpořeny Jihočeským krajem


Evropský sbor solidarity