Cipiskoviste Logo Xs Geofun

Tisková zpráva:
Obří sochy z písku znovu vyrostou v Písku

Když v roce 2006 hledalo město Písek ústřední téma pro příští ročník otevírání turistické sezóny, realizovala se právě marketingová strategie projektu "Regenerace historického jádra města Písek na břehu řeky Otavy mezi Kamenným mostem a Putimskou branou". Do tzv. Europrojektu spadala také rekonstrukce historické budovy Sladovny v srdci města a v ní vznik centra ilustrace pro děti. Marketingová strategie tvořená společností APPLE PIE proto navrhla výraznou a hravou akci, která by na město Písek a jeho nabídku pro děti obrátila pozornost celé republiky. Tak se zrodilo Cipískoviště, jehož název je odvozen od postavičky Cipíska, autor jehož výtvarné podoby Radek Pilař je píseckým rodákem a ve Sladovně je mu věnována jedna ze stálých expozic, a zároveň hravě navazuje na jméno města.

Mottem Cipískoviště v r. 2007 bylo "Letos si hrajeme na nábřeží, příští rok si budeme hrát ve Sladovně" a jeho novinkou byla stavba obřích pískových soch. Počin velmi inovativní, nicméně nevyzkoušený a v mnohém riskantní. Díky odvaze a vytrvalosti Evy Kadlčákové však tato originální díla přišla v Písku na svět, stala se novodobou tradicí a zdobí město po většinu letní turistické sezóny. Sochy z písku jsou pro svou oblibu a atraktivitu každoročně stavěny na náplavce řeky Otavy u Kamenného mostu, kam  přilákají tisíce návštěvníků.

Přehled dosavadních ročníků stavby obřích soch z písku v Písku
rok NÁMĚT AUTOŘI SOCH ZAJÍMAVOST
2007  POHÁDKA

František Bálek a studenti SSUPŠ Zámeček Plzeň, František Postl a studenti SUPŠ Sv. Anežky České Č. Krumlov

Sochy přežily krupobití.
2008 POCTA RADKU PILAŘOVI

František Bálek a studenti SSUPŠ Zámeček Plzeň 

Drobná díla tvořila i veřejnost u Europromenády.
2009 PÍSEK - VODA - VZDUCH  František Bálek, Miroslav Oliva se studenty SSUPŠ Zámeček Plzeň a SPŠK Bechyně  Část děl workshopu na náplavce byla poničena vandaly.
2010 LÉTO… A JE TO!  František Bálek se studenty, Miroslav Oliva a Luděk Fábera se studenty SPŠK Bechyně Vytrvalé deště postupně narušovaly sochy, až je v červnu voda spláchla.
2011 NÁVŠTĚVA ROŽMBERKŮ V PÍSKU Jiří Kašpar, Josef Faltus  Cipískoviště doprovázelo krásné počasí, sochy vydržely do srpna.
2012 PÍSEK - MĚSTO FILMU Jiří Kašpar, Jiří Genzer  Od tohoto ročníku je jedna socha vždy umísťována na druhý břeh řeky k Městské elektrárně.
2013 770 LET MĚSTA PÍSKU   Jiří Kašpar, Josef Faltus Sochy na náplavce v červnu spláchla velká voda, sochaři zde v červenci vystavěli jednu novou sochu - krále Václava I.
2014 PÍSEK ZA CÍSAŘE PÁNA  Jiří Kašpar, Josef Faltus  Sochy doprovázela stejnojmenná tématická výstava v přilehlé Čechově ulici.
2015 HUSITÉ V PÍSKU Jiří Kašpar, Jakub Zimáček, Tomáš Bosambo Nedaleko soch se konala veřejná sbírka klíčů do husitských kádí. Sochy stály až do konce listopadu.

V roce 2016 tedy vyrostou obří pískové sochy v Písku již podesáté. Město Písek k tomuto výročí připravilo brožuru "10 let soch z písku v Písku" s hlavními informacemi o jednotlivých ročnících v českém a anglickém jazyce a ilustračními fotografiemi. Brožura bude k zakoupení v Turistickém informačním centru Písek.

Jaký tedy bude 10. ročník pískových soch? Celkem je naplánována stavba šesti soch vysokých 3 metry. Akademičtí sochaři Jiří Kašpar a Josef Faltus se pustí do díla v pátek 29. dubna, kdy dorazí první várka 30 tun písku, a začnou se hutnit první dvě sochy na náplavce. Od pondělí 2. května pak budou tyto sochy vyřezávat. 4. května bude přivezen další písek a bude pokračovat příprava dalších dvou soch na náplavce. Konečně 9. května vznikne základ páté sochy na tomto místě a solitéru u Městské elektrárny. Tato samostatně stojící socha zobrazí panovníka Karla IV. jako lovce. Sochy na náplavce se pak vrátí k prvopočátkům tvorby těchto děl v Písku a jejich námětem bude "Život jako v pohádce". Které pohádky přesně budou zobrazeny, si organizátoři akce nechávají zatím jako překvapení.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni na vernisáž soch, která se uskuteční v pátek 13. května od 16 hodin na náplavce řeky Otavy u Kamenného mostu. Součástí vernisáže bude také doprovodný kulturní program a otevření venkovní výstavy v Čechově ulici "Píseckem jako v pohádce".